Työtila Rakennerahastokauden 2007-2013 tulosten viestintä

Työtilan keskustelu

Hei!

Viestinnän hankintasuunnittelukokouksessa 31.1. sovittiin viestintätoimiston kanssa käynnistettävän yhteistyön valmistelun jatkosta. Rakennerahastokauden tulosten arvioinnin ja niistä viestimisen työ jatkuu siten, että työstämme yhdessä tausta-aineistoa toimituskunnalle ensimmäiseen yhteistapaamiseen viestintätoimisto Selander & Co:n kanssa. Keskustelu käydään tällä Pilkahdus –alustalla. Mikäli sinulla on kysyttävää alustan käytöstä, otathan yhteyttä: tuulia.nieminen@pirkanmaa.fi.

Olemme kirjanneet alle valmistelun kannalta keskeisimmät kysymykset. Toivomme vastauksia mahdollisimman monelta ja monesta eri näkökulmasta. Voit kirjoittaa vapaamuotoisesti, esimerkiksi ranskalaisin viivoin. Laita vastauksesi alkuun sen kysymyksen numero, johon vastaat. Ajatuksen ei tarvitse olla viimeistelty, sillä joku toinen keskustelija voi viimeistellä sen tai kehittää ajatusta eteenpäin.

Tausta-aineiston työstämisen aikataulu:

 • Kommentit tähän kyselyyn ma 11.2 mennessä. Vain Pilkahdukseen laitetut kommentit huomioidaan!
 • Allekirjoittaneet kokoavat ajatuksistamme kokonaisuuden seuraavaan työkokoukseen to 14.2 klo 9 – 11 Pirkanmaan liiton tiloissa. Tervetuloa mukaan.

Tässä ensimmäisessä vaiheessa haetaan aineksia viestintähankinnan visuaaliseen konseptiin, teemoihin ja sisältöön. (Viestintätoimistolta tilattaneen visuaalinen konsepti, verkkojulkaisuja (4 lyhyttä ja 3 pitkää sisältäen mm. 10 videopätkää), 3 visuaalista mallia)

Toimituskunta = Viestinnän yhteistyöryhmä (Jukka T Raivio (pj), Tuula Isosuo, Mikko Koponen) ja Selander & Co:n edustaja.

Kysymykset:

1. Mitä konseptin ja koko viestintähankinnan kaiken kattavien teemojen tulisi olla?

Ota kantaa ehdotettuihin teemoihin (alla). Lisää. Täsmennä. Priorisoi.

Kuvaile, millaista kehittämistyötä kunkin teeman alla tehdään.

Vaikuttavuuden arviointiryhmän alustavat teemat:

 • Innovoinnin tukeminen ja osaamisen hyödyntäminen
 • Työt ja tekijät kohtaavat
 • Yrittäjyysaktiivisuus nousuun
 • Työvoiman osaamisen parantaminen
 • Asuin-, luonto- ja kulttuuriympäristöt
 • Uusiutuvan energian käytön lisääminen

 

Viestintäryhmän kokouksessa mainittiin myös nämä tulevia painopisteitä ennakoivat, mm. uuden maakuntastrategian suunnittelutyöstä nousevat teemat:

 • Älykäs: älykäs erikoistuminen, innovatiivisuus, rakenteiden uudistaminen
 • Kestävä: vihreä talous
 • Osallistava: yksilön, yhteisöjen ja perheen teema

 

2. Mitkä ovat sellaisia punaisia lankoja, joiden tulisi välittyä kaikista julkaisuista?

Punaisella langalla tarkoitetaan tässä tausta-ajatusta, näkökulmaa, toteutustapaa tms., ei niinkään konkreettista viestinnän aihetta.

 

Kokouksessa mainittiin

 • strategisen kehittämisen periaate
 • temaattisten kokonaisuudet
 • kohderyhmälähtöisyys
 • ei EU-jargonia, kohderyhmää puhutteleva kielellä
 • tulokset edelle, myös ne ns. tyhjät tulokset (parannus/ratkaisuehdotuksineen)

 

3. Mitä tuloksia rakennerahastotoiminnalla on saavutettu/tullaan saavuttamaan?

Kerro myös epäonnistumisista ja mitä niistä on opittu.

Kirjoita vapaamuotoisesti. Allekirjoittaneet jatkotyöstävät tämän kokonaisuuden vaiheeseen A, josta prosessi jatkuu.

 

4. Lopuksi sana vapaa. Onko jotain muuta mitä olisi hyvä huomioida?

 

Terveisin,

Jaana Lepistö ja Tuulia Nieminen