Työtila Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategia, teema 5

Työtilan keskustelu

Tämä työtila on Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian teeman 5 (ilmastonmuutokseen sopeutuminen) työtila. Alla muutamia linkkejä materiaaleihin. Teemaryhmän jäsenet voivat keskustella ja jakaa lisää linkkejä työtilan keskusteluosiossa.

 

Yleistä ilmastonmuutokseen sopeutumisesta

Paljon asiaa ilmastonmuutoksesta, sopeutumiselle oma alasivu

http://ilmasto-opas.fi/fi

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua (MMM:n julkaisu 6/2011)

http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/julkaisusarja/2012/67Wke725j/MMM_julkaisu_2012_6.pdf

 

Ilmastomuutokseen sopeutumiseen liittyvät ohjelmat

Tampereen kantakaupungin hulevesiohjelma

http://www.tampere.fi/ymparistojaluonto/julkaisutjaselvitykset/hulevesiohjelma.html

Maa- ja metsätalousministeriön varautumisohjelma metsätuhoihin

http://www.mmm.fi/attachments/metsat/6GEtGRWxn/Varautuminen_metsatuhoihin_2012.pdf

 

Tulvat

Tulvariskialueet ja asutuksen tulvasuojelu

http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/vesivarat/tulvien_torjunta.html

 

Rakennukset ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Linkki FRAME-tutkimuksen sivuille, josta voi ladata Tutkimusraportti 159:n. Siinä on arvioita uudisrakentamiseen liittyen miten erilaiset rakenteet pärjäävät kosteusteknisesti ilmaston muuttuessa nykyistä epäsuotuisammaksi.

http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/laitokset/rakennustekniikka/tutkimus/rakennetekniikka/rakennusfysiikka/frame/index.htm

Julkisivujen ja parvekkeiden kestävyys muuttuvassa ilmastossa (YM:n julkaisu SY 17/2010) Tässä on arvio kiviainespohjaisten rakennusten tyypillisestä vaurioitumisesta ja korjaustarpeista tulevassa ilmastossa.

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=128483&lan=fi

Durability properties and actual deterioration of Finnish concrete facades and balconies. Jukan väitöskirja elementtikerrostalojen julkisivujen ja parvekkeiden korjaustarpeesta.

http://dspace.cc.tut.fi/dpub/bitstream/handle/123456789/20965/lahdensivu.pdf?sequence=3

 

Metsätuho

 

Olosuhteiden muutosten ennustaminen

REFI-B hankkeen tuloksia. (IL:n raportti 1/2013) Tästä löytyy ennusteet mm. sateisuuden, ilmankosteuden, auringonsäteilyn, lämpötilojen, tuulisuuden jne. muutoksista. Näitä olemme käyttäneet lähtötietoina TTY:n tutkimuksissa.

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38648/2013nro1.pdf?sequence=1

ACCLIM-tutkimuksen loppuraportti (IL:n julkaisu 4/2009). Tässä IL:n suurtutkimuksessa on tarkasteltu 19 eri mallin antamia tuloksia erilaisilla kasvihuonekaasupäästöskenaarioilla ja niiden perusteella on kehitetty IL:n oma malli Suomen tulevaisuuden ilmaston ennustamiseen.

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/15711/2009nro4.pdf?sequence=1

 

Muuta (vähemmän sopeutumiseen liittyviä linkkejä)

Rakennuksen energialaskennan testivuosi 2012 ja arviot ilmastonmuutoksen vaikutuksista (IL:n raportti 6/2011).

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/33069/2011nro6.pdf?sequence=1

TAPRE-hanke: Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi

http://www.tampere.fi/tampereinfo/projektit/kaupunkikonserninhankkeet/eco2-hanke/hankkeet/tapre.html

TARMO-hanke: Tampereen asuinalueet energiatehokkaiksi

http://www.tampere.fi/tampereinfo/projektit/kaupunkikonserninhankkeet/eco2-hanke/hankkeet/tarmo8211tampereenasuinalueetenergiatehokkaiksi.html

RANE-neuvontapalvelu

http://www.neuvoo.fi/