Yhteismuutos 2040

Mikä

Yhteismuutos 2040 on Pirkanmaan strategisten kehittäjien yhteistyötä, jolla pohjustetaan systeemisten muutosten läpivientiä. 2012 - 2014 Pirkanmaalla tehdään kehittämis- ja muutossuunnitelmia, jotka yhteentoimivina voivat olla erittäin vaikuttavia. Näitä ovat mm. maakuntakaava 2040, maakuntastrategia, maaseutuohjelma, ESR/EAKR -ohjelma, kuntien strategiat ja Innovatiiviset kaupungit -ohjelma.

Mitä

Yhteismuutos 2040:n fokus on ihmisissä: muutosjohtajuuteen valmentautumisessa sekä vuorovaikutuksen kautta syntyvän näkemyksen luomisessa. Maakunnan tulevaisuudesta kiinnostuneille johtajille ja asiantuntijoille luodaan foorumeita, joissa heillä on mahdollisuus tiedon vaihtoon, tulevaisuustiedon synkronoimiseen, tietojohtamisen kehittämiseen ja toisten tekemisestä oppimiseen.

Hyöty

Tavoitteena on mahdollistaa vaikeiden ja laajamittaisten muutosten tekeminen Pirkanmaalla eri toimijoiden yhteistyönä. Lisäksi tavoitellaan päällekkäisen työn poistamista ja tiedon uudelleen käyttöä, mikä alentaa kustannuksia ja lisää työn tuottavuutta. Tavoitteena on myös nopeuttaa suunniteltujen muutosten toimeenpanoa.