EMMA - Kuuden maakunnan ennakointipilotti

Mikä

Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Satakunnan maakuntien yhteinen ennakointikäytäntöjen kartoitus- ja kehittämishanke toteutettiin vuonna 2013. Hanketta rahoittaa em. maakuntien liittojen lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö.

Mitä

Pilottimaakunnissa mallinnetaan, hyödynnetään ja jaetaan alueellisen ennakoinnin hyviä ja testattuja käytäntöjä eri aluetasoilla. Näiden pohjalta hahmotellaan käyttökelpoisia maa- ja ylimaakunnallisia toimintamalleja. Vuoden aikana maakunnissa toteutetaan joukkoistamiseen liittyvä pilotti ja sen kokemuksia jaetaan maakuntien kesken. Hankkeen aikana on tarkoitus luoda sähköinen alue-ennakoinnin työkalupakki.

Hyöty

Hankkeen tavoitteita ovat 1) ennakointiprosessien hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja jakaminen, 2) ennakoinnin sisällöllinen monipuolistaminen, 3) ennakointitoimijajoukon monipuolistaminen, 4) käyttäjälähtöisyyden lisääminen ennakointitoiminnassa, 5) ennakointityön esille nostaminen alueen strategisen suunnittelun ja päätöksenteon välineenä.

EMMA - Kuuden maakunnan ennakointipilotti

 

EMMA-hankkeen hedelmiä:

 

Sosiaalisen median hyödyntämisen EMMA-yhteisövalmennus 7.11.2014-31.3.2015.

 

EMMA-ennakointitietoa kootusti emma.pilkahdus.fi

 

sekä raportti alueellisen ennakoinnin tilasta maakunnissa: