Tietopankki

HAE SANAPILVESTÄ, VAPAALLA SANAHAULLA TAI TEEMOISTA

Haku luokittelujen avulla
Tuottaja LatauspäivämääräLajittele laskevasti Latausmäärä
Suomen talouden näkymät. Johtaja Leena Mörttinen, Nordea: esitys Pirkanmaan tulevaisuusfoorumissa 7.11.2011
Suomen talouden näkymät. Johtaja Leena Mörttinen, Nordea: esitys Pirkanmaan tulevaisuusfoorumissa 7.11.2011
Alueellinen ennakointiyhteistyö Pirkanmaalla 03.01.2013 923
Skenaarioita tulevaisuuden osaamisvaatimuksista, Johanna Kaplas
Skenaarioita tulevaisuuden osaamisvaatimuksista, Johanna Kaplas. Pirkanmaan 2. tulevaisuusfoorumi 2011: Johanna Kaplaksen (EK) esitys osaamisvaatimuksien tulevaisuutta pohtivan työryhmän skenaariotuotoksista.
Alueellinen ennakointiyhteistyö Pirkanmaalla 03.01.2013 928
Skenaarioita elinkeinoelämän menestystekijöistä, Päivi Myllykangas
Skenaarioita elinkeinoelämän menestystekijöistä, Päivi Myllykangas. Pirkanmaan 2. tulevaisuusfoorumi 2011: Päivi Myllykankaan (Tredea) esitys skenaarioista, joissa pohdittiin elinkeinoelämän menestystekijöitä tulevaisuudessa.
Alueellinen ennakointiyhteistyö Pirkanmaalla 03.01.2013 886
Skenaarioita kuntapalvelujen tulevaisuudesta, Antti Korkka
Skenaarioita kuntapalvelujen tulevaisuudesta, Antti Korkka. Pirkanmaan 2. tulevaisuusfoorumi 2011: Antti Korkan (Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys) esitys skenaarioista, joissa pohdittiin kuntapalvelujen tulevaisuutta.
Alueellinen ennakointiyhteistyö Pirkanmaalla 03.01.2013 904
Pirkanmaan väestö 1970-2040
Pirkanmaan väestö 1970-2040. Tilastoitu väkiluku vuosilta 1970-2010 ja ennuste vuoteen 2040 saakka (Tilastokeskus, väestöennuste 2009). Aluetasona kunnat, seutukunnat, Pirkanmaa ja koko maa.
Pirkanmaan liitto 03.01.2013 834
Pirkanmaan väestönmuutoksia (lkm ja %) 1970-2040
Pirkanmaan väestönmuutoksia (lkm ja %) 1970-2040. Muutosmääriä ja -prosentteja Pirkanmaan väkiluvuista v. 1970-2040. Kunnat, seutukunnat, Pirkanmaa ja koko maa.
Pirkanmaan liitto 03.01.2013 818
Työikäisen (15-64-v.) väestön kehitys 1980-2040
Työikäisen (15-64-v.) väestön kehitys 1980-2040. Tilasto kunnittain, seutukunnittain, Pirkanmaalta ja koko maasta. Lähde: Tilastokeskus.
Pirkanmaan liitto 03.01.2013 831
Lapsiväestön (alle 15-v.) kehitys 1980-2040
Lapsiväestön (alle 15-v.) kehitys 1980-2040. Tilasto alle 0-14-vuotiaista kunnittain, seutukunnittain, Pirkanmaalta ja koko maasta. Lähde: Tilastokeskus.
Pirkanmaan liitto 03.01.2013 856
Väestöllinen huoltosuhde 1980-2040
Väestöllinen huoltosuhde 1980-2040. Tilasto ja kuva väestöllisestä huoltosuhteesta kunnittain, seutukunnittain, Pirkanmaalla ja koko maassa. Kuinka monta lasta ja ikääntynyttä on sataa työikäistä kohti. Lähde: Tilastokeskus.
Pirkanmaan liitto 03.01.2013 847
Työllisten määrä toimialoittain, VATT:n ennuste vuoteen 2025
Työllisten määrä toimialoittain, VATT:n ennuste vuoteen 2025. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ennuste työllisten määrän kehityksestä v. 2025 saakka. Pirkanmaan ja koko maan tilasto toimialoittain. Lähde: VATT/Toimiala Online.
Pirkanmaan liitto 03.01.2013 857
Aikakonematka Pirkanmaan tulevaisuusfoorumissa
Aikakonematka Pirkanmaan tulevaisuusfoorumissa. Tulevaisuusfoorumin 14.11.2011 aikakonematkan satoa. Raportoinut Hanna-Kaisa Aalto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus.
Alueellinen ennakointiyhteistyö Pirkanmaalla 03.01.2013 939
Aluetalouskatsauksen viestejä/Jouko Nieminen
Aluetalouskatsauksen viestejä/Jouko Nieminen. Kehittämispäällikkö Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus: esitys Pirkanmaan tulevaisuusfoorumissa 14.11.2011.
Alueellinen ennakointiyhteistyö Pirkanmaalla 03.01.2013 875
Pilkahdus-työn vuosiohjelma 2012
Pilkahdus-työn vuosiohjelma 2012. Alustava suunnitelma (12/2011) vuoden 2012 ennakointitoiminnasta Pirkanmaalla.
Alueellinen ennakointiyhteistyö Pirkanmaalla 03.01.2013 831
Uusi julkisten asiakaspalvelujen järjestämismalli Pirkanmaalla
Uusi julkisten asiakaspalvelujen järjestämismalli Pirkanmaalla. Selvitys Pirkanmaan palveluverkosta ja yhteispalvelusta. Pirkanmaan liitto 2011.
Pirkanmaan liitto 03.01.2013 1 370
Pirkanmaan 1. maakuntakaavan seuranta
Pirkanmaan 1. maakuntakaavan seuranta (2010). Karttakuvia ja sanallista analyysia kehityksestä.
Pirkanmaan liitto 03.01.2013 1 168
Kommenttipuheenvuoro jatkuvan KESUn käynnistyksessä 27.1.12
Kommenttipuheenvuoro jatkuvan KESUn käynnistyksessä 27.1.12. Pirkko Achrénin (PIRKO) kommenttipuheenvuoro Koulutustarpeiden jatkuvan ennakoinnin ("jatkuvan KESUn") työpajassa 27.1.2012, Hollituvalla.
Alueellinen ennakointiyhteistyö Pirkanmaalla 03.01.2013 1 023
Esitys jatkuvan KESUn tarpeista ja edellytyksistä 27.1.12
Esitys jatkuvan KESUn tarpeista ja edellytyksistä 27.1.12. Marko Koskisen (Pirkanmaan liitto) dia-esitys koulutustarpeiden jatkuvan ennakoinnin ("jatkuvan KESUn") edellytyksistä 27.1.2012, Hollituvalla
Alueellinen ennakointiyhteistyö Pirkanmaalla 03.01.2013 955
Maahanmuuttajien merkitys tulevaisuuden työvoimana Pirkanmaalla
Maahanmuuttajien merkitys tulevaisuuden työvoimana Pirkanmaalla. Raportti 5/2011. Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan ennakointipalvelu.
Pirkanmaan ennakointipalvelu 03.01.2013 856
Jatkuvan koulutustarve-ennakoinnin työpajan yhteenvetoa 27.1.2012
Jatkuvan koulutustarve-ennakoinnin työpajan yhteenvetoa 27.1.2012. Yhteenveto päivästä ja ehdotus: muodostetaan Pirkanmaalle pysyvä, löyhästi organisoitu ennakoinnin asiantuntijaryhmä, joka tuottaa jatkuvasti päivittyvää yhteistä näkemystä koulutustarpeista.
Alueellinen ennakointiyhteistyö Pirkanmaalla 03.01.2013 847
Kutsu ForeMassi2025-hankkeen alueelliseen työpajaan 13.3.2012
Kutsu ForeMassi2025-hankkeen alueelliseen työpajaan 13.3.2012
Tampereen ammattikorkeakoulu 03.01.2013 945
65 vuotta täyttäneen väestön kehitys 1980-2040
65 vuotta täyttäneen väestön kehitys 1980-2040. Tilasto 65 vuotta täyttäneestä väestöstä kunnittain, seutukunnittain, Pirkanmaalta ja koko maasta. Lähde: Tilastokeskus.
Pirkanmaan liitto 03.01.2013 849
Pirkanmaalla ammattiopistotutkinnon suorittaneiden työllistyminen
Pirkanmaalla ammattiopistotutkinnon suorittaneiden työllistyminen. Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa (v. 2005-2009 valmistuneet).
Pirkanmaan ennakointipalvelu 03.01.2013 954
Pirkanmaalla amk-tutkinnon suorittaneiden työllistyminen
Pirkanmaalla amk-tutkinnon suorittaneiden työllistyminen. Pirkanmaalla ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa (v. 2005-2009 valmistuneet).
Pirkanmaan ennakointipalvelu 03.01.2013 977
Marko Mäkisen esitys kuntaviisaille 20.3.2012
Marko Mäkisen esitys kuntaviisaille 20.3.2012. Marko Mäkisen pohjustus kuntaviisaiden ennakointiryhmän toiminnalle, starttipalaveri Pallograniitissa 20.3.2012.
Alueellinen ennakointiyhteistyö Pirkanmaalla 03.01.2013 907
Muistio Pirkanmaa - Keski-Suomi yhteistyöpalaverista 21.3.2012
Muistio Pirkanmaa - Keski-Suomi yhteistyöpalaverista 21.3.2012. Alue-ennakoijat kohtasivat videoneuvottelussa. Muistio tilaisuudessa kirjoitettuna. Keskustelua uudesta ohjelmakaudesta, alykkäästä&kestävästä&osallistavasta kasvusta.
Alueellinen ennakointiyhteistyö Pirkanmaalla 03.01.2013 947

Sivut